Urmăreşte OFERTA LUNII propusă de cabinetul PSIHOTOTAL şi sună întotdeauna pentru programare la numărul de telefon 0743570171.

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ A COPIILOR ȘI A ADOLESCENȚILOR      În acest cabinet psihologic se realizează evaluarea psihologică a copiilor şi adolescenţilor - un proces pe cât de important, pe atât de laborios, care furniza informaţii complete şi precise și se bazează pe colectarea datelor de la mai multe surse de informare, utilizând mai multe metode (multi-method, multi-informant assessment) prin intermediul a 55 de teste psihologice etalonate şi validate pe populaţia din România, care permit evaluarea următoarelor domenii: aptitudini cognitive, personalitate, emoţii şi comportamente, valori şi interese, strategii de învăţare, evaluarea neuropsihologică a dezvoltării. 

Mind Background

 Evaluarea multiaxială a dezvoltării copilului/ adolescentului  
      se realizează în două etape:

a) etapa I
Sceening-ul constă în evaluarea primară a tuturor dimensiunilor dezvoltării, pentru a-i identifica pe copiii/ adolescenţii din grupurile de risc.

b) etapa a II-a
Evaluarea diagnostică (avansată) se realizează numai de către psihologul avizat, cu instrumente specifice. Toate probele sunt adaptate şi etalonate pentru populaţia românească şi sunt acreditate de către Colegiul Psihologilor din România. Psihologul poate recurge la evaluarea diagnostică fie după ce a făcut screeningul şi se concentrează apoi pe grupurile de risc (major şi minor), fie independent de screening, în baza propriilor sale decizii profesionale.

 Pentru a înțelege procesul de evaluare psihologică vă prezentam ordinea logica a procesului de evaluare:
schema evaluare CEICA.png

Evaluarea multi-method şi multi-informats 
Cuprinde diverse tipuri de instrumente de evaluare, specifice pe tip de competenţă evaluată, pe grup de vârstă şi pe tip de informator (părinte sau educator).

Evaluarea curentă şi evaluarea longitudinală a dezvoltării copilului şi adolescentului  unei evaluări a copilului / adolescentului pentru care părintele a optat la un moment dat (evaluare curentă) și a permis generarea unor concluzii la acea dată, i se poate adăuga realizarea repetată a evaluării unui copil, la diverse intervale de timp (evaluarea longitudinală). În acest fel, părintele și copilul / adolescentul au acces atât la situaţia actuală, ci şi la o tendinţă, iar tendinţa este, adesea, mult mai informativă decât „fotografierea” situaţiei actuale.

 Evaluarea dezvoltării a copilului şi adolescentului poate avea o varietate de scopuri:  
    Outsider concept - Overcoming Difficulties
  • a face screeningul sănătăţii mintale pentru a-i identifica pe copiii şi adolescenţii din grupurile de risc;
  • a stabili dacă dezvoltarea competenţelor lor îi face adaptaţi pentru şcoală şi le asigură succesul şcolar;
  • a stabili prezenţa/absenţa unei tulburări mentale;
  • a identifica cauzele eşecului şcolar sau a performanţelor academice scăzute;
  • a sprijini procesul de autocunoaştere;
  • a focaliza intervenţiile remediale, a stabili un program de intervenţie individualizat, care să conducă la optimizarea funcţionării psiho-comportamentale.
 big family
Serviciul se adresează părinților responsabili și preocupați de dezvoltarea personalităţii copilului, şi mai târziu a adolescentului, cu toate sub-sistemele şi componentele ei, care apare ca proces extrem de complex, cu consecinţe majore asupra sănătăţii mintale şi a performanţelor ulterioare ale adultului.  

Pentru a accesa serviciul psihologic, sunați pentru programare la numărul de telefon 0743570171.